9. kurz Kurz vaření piva s profi sládkem

Další výukový kurz vaření piva jsme připravili na 12. 11. 2016. Koncepce kurzu popsána v sekci Beer academy zde. Garantem a lektorem kurzu je Ing. Petr Kaluža, sládek náchodského pivovaru Primátor a.s.

A kdo se chce přihlásit, může rovnou poslat email na beeracademy.cz@gmail.com

7. kurz Beer academy

K dnešnímu dni přihlášeno 9 účastníků. Jsme rádi, že Beer academy je pro vás známkou kvality.

Prázdniny jsou v polovině a nový kurz vaření piva je tady! Vyhlášený termín je 10. října, opět v areálu Mendlovy univerzity v Brně. Více informací i výuce Beer academy je v sekci zde

Hops academy 2 v Brně

Rad bych vás upozornil, že následující kurz Hop academy se bude konat dne 25. dubna v Brně. Jako obvykle v areálu Mendlovky.
Prvního kurzu v Praze, který se proběhl koncem ledna, se účastnilo 20 osob. Z toho několik profi sládků z minipivovarů jako je Lucky Bastard, Pivovar z Frýdlantu v Čechách, pivovar Ondra. Také zástupci amerických chmelů a spousta aktivních homebreweru.
Více o kurzu v sekci Hops academy.

Přihlašte se zde

Hops academy - jak to bylo

Hops academy skončilo. O spokojenosti účastníků svědčí pozitivní reference zapsané v dotaznících. Je zřejmé, že chmele jsou nesmírně důležitou částí nejen samotného procesu vaření piva.
Účastnili se čtyři sládci - Jan z Lucky Bastard, Jiří z Pegas Brno, Pavel z Albrecht Frýdlant v Čechách, Mirek z pivovaru Ondra. Déle kolegové z Pivo Praha, Pivovar Slavkov.  Slovenská účast dvou budoucích profesionálních sládků je na kurzech tradiční. Paní Havlínová z chmelů Yakima Chief. Výborná diskuze kolem chmele a hlavně samotné chmelení piva přímo v pivní sklenici. No, jak jinak udělat z ležáku "ale".
Další kurz Hops academy koncem dubna 2015. Již dnes přihlášeny dvě osoby.

Velké poděkování patří lektorovi Jindřichu Křivánkovi z Hops products http://hopproducts.cz/. Jeho odbornost, lidský a věcný přístup jsou přínosem pro všechny, kteří chtějí vědět více.

Hops Academy

Účast na kurzu dosáhla své kapacity. Celkový počet 20 účastníků svědčí o tom, že chmelení je důležitou součástí. K dnešku je stop stav na kurz. Další bude za několik pravděpodobně v dubnu 2015
Hlásit se můžete již teď na beeracademy.cz@gmail.com