Hops academy - jak to bylo

Hops academy skončilo. O spokojenosti účastníků svědčí pozitivní reference zapsané v dotaznících. Je zřejmé, že chmele jsou nesmírně důležitou částí nejen samotného procesu vaření piva.
Účastnili se čtyři sládci - Jan z Lucky Bastard, Jiří z Pegas Brno, Pavel z Albrecht Frýdlant v Čechách, Mirek z pivovaru Ondra. Déle kolegové z Pivo Praha, Pivovar Slavkov.  Slovenská účast dvou budoucích profesionálních sládků je na kurzech tradiční. Paní Havlínová z chmelů Yakima Chief. Výborná diskuze kolem chmele a hlavně samotné chmelení piva přímo v pivní sklenici. No, jak jinak udělat z ležáku "ale".
Další kurz Hops academy koncem dubna 2015. Již dnes přihlášeny dvě osoby.

Velké poděkování patří lektorovi Jindřichu Křivánkovi z Hops products http://hopproducts.cz/. Jeho odbornost, lidský a věcný přístup jsou přínosem pro všechny, kteří chtějí vědět více.