Můžou za to Bavoři?

Plzeň zřejmě musí ovládat Bavoři. Alespoň tak by se to dalo chápat z  článku uvedeného v časopise Forbes Česko Únor 2017 (z uvedeného časopisu pocházejí i dvě zveřejněné fotografie).

Asi se to nedá říci v přesném slova smyslu.

Historii Nora Williama Copelanda neznám. Ale vůbec by mě nepřekvapilo, že opravdu se v Bavorsku učil pivo vařit,  že odcestoval a následně se usadil v Japonsku, a že díky němu vzniká ASAHI.

Jedno je jisté, Japonci umí taky vařit pivo a co umí výborně je to, že ho umí PRODAT.

Nemám obavu z toho, že by ASAHI svou evropskou akvizicí chtěla plzeňskou perlu přizpůsobit nebo nějak ohýbat. V Plzni budou vařit stále věhlasné pivo světové úrovně.

Takové ty národní řeči o tom, kdo pivovar vlastní nemám rád. Plzeň za působení firmy z jižní Afriky posílila a získala na hodnotě.