Uznává Živnostenský úřad rekvalifikační kurz jako vzdělání

Jeden by si řek, že když už se vyučí nebo získá znalosti v kurzu, mohl by jít rovnou na Živnostenský úřad požádat o vystavení živnostenského listu. 

Jenže zákon je psán jasně.

Pokud získáte znalosti v rekvalifikačním kurzu a úspěšně ho absolvujete musíte doložit na Živnostenský úřad rok praxe. Pivovarnické a sladovnické práce je v kategorii řemeslných živností.


"e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru" Více informací se dozvíte >>>ZDE.

Rozhodnutí o vlastním pivovaru máte ve svých rukách.