Profesionální a homebrewerské soutěže v Čechách i na Slovensku

S rostoucím zájmem o "domácí vaření piva" jde ruku v ruce senzorické porovnání "domácího piva". Před několika lety, kdy byla domovarnická scéna v plenkách, začali někteří organizátoři prokládat setkání homebrewrů zajímavými přednáškami.

Zájem ze strany homberewerů o soutěžní posouzení piva s každým rokem roste. Za posledních několik let stoupla i úroveň pořádání těchto soutěží. V porovnání s několika profesionálními soutěžemi jim domovarnická scéna šlape na paty. Podstatnou stránkou věci je, že tyto amatérské soutěže navštěvují profesionální hodnotitelé, lidé ze zkušeností z oboru, složenými senzorickými zkouškami. Pro homebrewery to znamená získat profesionální zpětnou vazbu, setkání s přáteli a často i odbornou veřejností. Jakýmsi nadstandardem je, že soutěžící získávají ceny a diplomy za umístění. Diplomy, plakety, medaile vše mají jedno společné a to je hrdost. Ano, být na bedně a mít placku se cení. Je to znát na každé soutěži.

Jenže ne každá akce pokryje své náklady. Pokud vycházíme z údajů od pořadatelů akcí je to v mínusu nebo na nule. Ano, můžete si říci, přeci to dělají pro komunitu a pro radost, to je jistě pravda. Ale nikdo to nechce dotovat ze svého.

Tým dobrovolníků, který na akcích pomáhá je tam zadarmo. Často proto, že jsou to fandové a mají tu soutěžní atmosféru rádi. Na některých soutěžích bývá fotograf, zadarmo. Hodnotitelé přijedou bez nároku na honorář, zadarmo, vlastně za oběd a degustační soustu. Nic více nedostanou. 
Zajistit vhodné prostory pro soutěž a setkání je složité. Každý nemá možnost nebo štěstí mít vlastní zázemí, velký realizační tým. Proto i pronájem zadarmo se cení.

Stručně náklady:
1 degustátor cca 200 Kč za oběd x 30 osob = 4500 Kč
Degustační sousta cca 1000 Kč
Ostatní náklady na zajištění cca 2500Kč
Náklady cca 8000 Kč

Stručně příjmy:
100 vzorků x 50 Kč = 5000 Kč
40 vzorků x 80 Kč = 3200 Kč
Příjmy cca 8200 Kč

V modelovém příkladě 8200 - 8000 = 200 Kč (to je asi na čtyři pivka po skončení akce :-)

Pozor a to vycházíme pouze z toho, že vše ostatní je zadarmo. Práce lidí, pronájmy.
Jistě budeme akce dále organizovat, ale pro celkové zlepšení není moc prostoru. 

Mně osobně se, mimo jiné akce, líbí Biela Vrana. Akce kterou Peter Bognár zajišťuje je výborná. Ceny, trička, jídlo, plakety, fotograf, cca 12 lidí v realizačním týmu. Jenže při rozhovoru s Peterem zjistíte, že je každou akcí v mínusu 700 EUR. Může vás napadnout "proč to vlastně dělá". Dělá to proto, že ho to baví. Nikdy si nestěžoval. Letos dokonce a to díky spřáteleným pivovarům zůstal na nule. A té šílené práce kolem toho po skončení akce nikdo nepočítá. To se týká nejen BV, ale snad všech akcí na domácí scéně.

My všichni to děláme rádi, proto to přeci je.

Každý organizátor akce chce, aby právě ta jeho byla excelentní, podobně jako Biela Vrána, ale neskončila v mínusu.

Je tedy k zamyšlení, proč profesionální akce si říkají za soutěžní vzorek 1000 Kč a domovarnická scéna cca 80 Kč za vzorek. Jak z toho ven?

David