Rozjeďte váš projekt s odborným garantem pivovaru.

Abyste mohli provozovat pivovar, potřebujete roční praxi v pivovaru nebo garanta.

Garant po dobu 12 měsíců.

Chcete garanta, který vám bude v pivovaru dělat odborného zástupce po dobu 12 měsíců? Objednejte si službu. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 00 420 776 486 945.

Cena: 29 999 Kč

Chci garanta

Obsah přednášky:

  • Požadované parametry vody pro sladařství a pivovarství, její původ a zdroje
  • Historický a současný přístup k vlastnostem vod
  • Vlastnosti vod požadované pro jednotlivé typy piv
  • Analyzované parametry, přehled analytických metod a metod vhodných pro rutinní provozní sledování parametrů vod
  • Hydrochemické zákonitosti
  • Laboratorní výsledky, protokol a jeho interpretace
  • Uplatnění získaných dat v praxi
  • Úprava vody na požadovaný typ pivovarské vody
  • Voda pro ostatní účely v pivovarnictví, kapalné odpady