Garant

Homebreweři se často rozhodují, že své snažení povýší a uvažují o provozování komerčního pivovaru. Často jim k tomu chybí požadované odborné vzdělání, které je úřady požadováno.

Řešení

Disponujeme odborníky, kteří jsou schopni dělat garanta vašeho pivovaru. Živnost získáte během několika minut, kdy je vám zapsána do živnostenského listu.


Začněte budovat vlastní pivovar již dnes!


Cena je uvedena ZDE.

Požadavky na řemeslnou živnost

Dnes řemeslnou živnost pivovarnictví a sladovnictví je možné získat několika způsoby a je nutné ustanovit odpovědného zástupce, který prokáže svou způsobilost:
  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
  • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
  • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Nesplňuje-li odpovědný zástupce podmínky odborné způsobilosti dle výše uvedeného odstavce, je možné odbornou způsobilost prokázat doklady o:
  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání vysokoškolského vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
  • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příbuzném oboru vzdělání,
  • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
  • vykonání šestileté praxe v oboru.
Tyto stránky mají informativní charakter a nejsou nabídkou a nevedou k uzavření smlouvy. Objednat kurz je možné tzv. "na dálku" na eshop.beeracademy.cz