Craft Brewing

Craft brewing je určen pro
 • zájemce o profesionální vaření piva
 • majitelům, sládkům a pomocným pracovníkům minipivovarů
 • odborné veřejnosti
Termín: 10. a 11. 11. Budova M v areálu Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika

Výuku zajišťuje:
David Janda, MSc - marketingový odborník a konzultant, doktorand Mendelovy univerzity v Brně na Provozně ekonomické fakultě, ústav podnikové ekonomiky. Doktorandská práce zaměřená na "výkonnost malých pivovarů v České republice". Akreditovaný lektor marketingu CIMA A.
MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. - specialistka na zavádění systémů HACCP v potravinářství, hygiena provozu. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin

Dvoudenní seminář je speciálně zaměřen:

 • legislativní prostředí v České republice
 • jak předejít problémům se státními orgány SZPI, Hygienou
 • označování potravin
 • uvádění potravi do oběhu
 • povinnosti výrobního podniku
 • povinnosti při zakládání pivovaru
 • komunikace s úřady - celním, živnostenským, hygienou
 • zpracování prováděcí studie založení celního skladu
 • správná hygienická praxe 
 • kritické body hygienického řádu
 • ekonomická rentabilita pivovaru
 • marketingové distribuční cesty
 • možnosti prodeje
 • výkonová marže, práce s DPH, odvod daní státu
 • problematika "létajícího pivovaru"

Bonusy

 • ekonomické tabulky a propočty
 • studie pro založení celního sklady

Po skončení kurzu je účastník proškolen v ekonomickém řízení pivovaru, zavádění správným postupů hygienických pravidel a založení pivovaru dle platné české legislativy. Ví, jak založit pivovar, jaké dokumenty bude potřebovat. Získá přehled o sestavení marketingového plánu.

Přihlaste se ještě dnes ZDE 

Tyto stránky mají informativní charakter a nejsou nabídkou a nevedou k uzavření smlouvy. Objednat kurz je možné tzv. "na dálku" na eshop.beeracademy.cz