SLÁDEK rekvalifikace

Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce detailní informace o akreditaci rekvalifikačního kurzu a žadateli se dočtete zde.

Kompletní harmonogram pro rok jaro 2018 bude zveřejněn později. Harmonogram může být upraven!
Brno 18. 10. 2018
Praha 25. 10. 2018

Aktuání harmonogram od října 2018 a přihlášku naleznete ZDE

Realizace rekvalifikačního kurzu je dohodnuta se spolupracujícími partnery z akademické a soukromé sféry.

Spolupracující organizace:


- Mendelova univerzita v Brně (Zemědělská 1665/1), Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin - zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou výuku, praxe v laboratoři

- ICV - Institut certifikovaného vzdělávání, Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice - zajištěny prostory pro teoretickou výuku.


- Pivovar Lucky Bastard - Brno

- Pivovar Moravia - Brno
- Pivovar Parník - Přerov
- Pivovar Kunratice - Praha
- Pivovárek Na Kopečku - Svitavy
- Minipivovar Kosíř - Lhota pod Kosířem, Drahanovice
- Jihlavský radniční právovárečný pivovar - Jihlava

Jak probíhá praktická výuka?


Pivovar:
Práce v rozsahu 98 hodin v pivovaru (12 výukových dní + 2 hodiny)

1 den exkurze do firmy specializující se na technologii pivovarů

1 den exkurze do sladovny


Laboratoř praxe - probíhá na Mendelova univerzita v Brně

Sladařství 8 hodin

Mikrobiologie 24 hodin

Analýza ječmene a sladu 16 hodin

Analýza piva 16 hodin

Praxe v laboratoři je tedy v Brně na Mendelu. Zde dojíždí účastníci z výuky v Praze i v Brně.

Jak si plánuji praxi v pivovaru?
Praxi v pivovaru si účastník domlouvá předem se sládkem, majitelem nebo pověřeným pracovníkem pivovaru. Seznam kontaktních osob bude předán vždy při zahájení rekvalifikačního kurzu. Účastník si během 6 měsíců, doby trvání rekvalifikačního kurzu, stanoví kdy a kam bude na praktickou výuku v pivovaru docházet. Praxi v pivovaru si tedy může každý naplánovat libovolně tak, jak mu to bude vyhovovat. Je možné chodit na praxi v pivovaru na celý den (tj. na 8 hodin), nebo pokud potřebuje, může zajít třeba na 4, 5 hodin apod. Vše podle jeho potřeby. Praktická výuka probíhá ve všední dny. O víkendu, ve státní svátky standardně neprobíhá.
Pokud se účastník rozhodne pro praktickou výuku v jiném pivovaru než Lucky Bastard nebo Moravia je bezpodmínečně nutné, aby v pivovaru Lucky Bastard strávil dva výukové dny v délce 16 hodin. Následně v pivovaru Lucky Bastard vykoná i závěrečnou praktickou zkoušku.

Obsahová náplň praxe pivovaru:
Popis činností v pivovaru při praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Hodnocení jakosti surovin pro výrobu sladu a piva, hodnocení jakosti piva Výběr, příprava, vážení a úprava surovin pro výrobu sladiny a mladiny, obsluha strojů a zařízení na zpracování, surovin, šrotování sladu, vystírání, rmutování, scezování, chmelovar, - měření a kontrola sladiny a mladiny, vedení předepsané evidence, sanitace provozu, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v provozu. Spilka a CKT odstranění kalů a chlazení mladiny, spílání a zakvašování mladiny, ošetřování kvasinek, hlavní kvašení, sudování mladého piva, sanitace provozu. Sklep dokvašování mladého piva, směšování piva po dokvašování, filtrace piva, stabilizace piva, sanitace provozu. Stáčení piva do obalů a distribuce, balení a expedice piva, lahvovna, depaletizace, vykládání lahví, mytí lahví, kontrola mytí lahví, plnění a uzavírání lahví, pasterace, etiketování, vkládání lahví, balení do přepravních obalů, KEG – stáčení piva do sudů, posuzování kvality piva, sanitace provozu, vedení předepsané evidence.

UPOZORNĚNÍ - jedná se o fyzickou práci.

Praxe v laboratoři popis:
Praktická výuka v laboratořích bude probíhat převážně o víkendu a termín a místo výuky je pro všechny jednotný - Mendlova univerzita v Brně

Požadavky na práci v pivovaru a laboratoři:
Seznámení se s BOZP, obuv s pevnou pracovní špičkou, ochranné brýle, ochranný plášt.

Průběh denní výuky:

Výuka teorie od 8 do 15:10 (1 vyučovací hodina trvá 45 minut)

Výuka praxe zahájení dle domluvy (1 vyučovací hodina trvá 60 minut).


Lektorský tým:

Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (Mendelu) - Sladařství, Analýza ječmene a sladu, Analýza piva

MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (Mendelu) Mikrobiologie

Ing. Josef Los, Ph.D. (Mendelu) Pivovarství, Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva

Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D. (Pivovarství)

Ing. Jan Grmela (Pivovarství, Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva)

David Janda, MS.c. (Ekonomika provozu)

Ing. Richard Jílek (BOZP)
Bc. Tomáš Bulíř (VŠCHT) Pivovarství, Mikrobiologie, Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva, Analýza piva, Analýza ječmene a sladu.
Ing. Lucie Marková (VŠCHT) Analýza ječmena a sladu, Analýza piva, Mikrobiologie
Pavel Palouš - Sladařství, Pivovarství, Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva, Analýza ječmene a sladu, Analýza piva, 
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT) Mikrobiologie
Doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. (Podskalská) Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva


TIP: rekvalifikaci může proplatit Úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Zeptejte se na možnosti a ušetřete.

Přihlášku naleznete ZDE

Účastníci, kteří splní podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, podmínky výuky a úspěšně zakončí rekvalifikační kurz získají AKREDITOVANÉ osvědčení Pivovarnické a sladovnické práce. S tímto osvědčením mohou pracovat jako způsobilý odborníci v pivovaru nebo sami požádat o vydání živnostenského listu jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR. Při doložení roční praxe v pivovaru nebo velmi podobné oblasti a současně akreditovaného osvědčení je jim zapsána do živnostenského listu živnost Pivovarnictví a sladovnictví. Živnost Pivovarnictví a sladovnictví je v ČR zařazena mezi řemeslné živnosti a u těch je potřeba dokládat roční praxi.

Účastníci, kteří absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz u Beer Academy mohou požádat o uznání Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že zvýší své šance na získání práce v pivovaru na Slovensku nebo mohou po doložení praxe získat na příslušném slovenském Živnostenskom úradě zápis do živnostenské listu a začít budovat vlastní byznys.

Co budete umět po absolvování celého rekvalifikačního kurzu?

V podstatě budete ovládat celý varný proces. Budete znát a umět používat zařízení v pivovaru. Ovládáte hygienické normy a požadavky. Poradíte si se slady, vyhodnotíte jejich vlastnosti charakteristiku. Znáte procesy k stanovení EPM pro Celní správu. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru a to opravdu.
Jaké jsou požadavky na účast v akreditovaném rekvalifikačním kurzu?

1. podmínka min. věku 18 let

2. podmínka je SŠ s maturitním vysvědčením jakéhokoliv zaměření

3. podmínka je platný potravinářský průkaz, který vám vystaví např. váš obvodní lékařJaké jsou minimální požadavky na docházku?

Každý účastník musí splnit požadavek MŠMT, který je stanoven na 80 % účasti z vyučovaných hodin praktické a teoretické výuky. 

Pokud např. účastník zamešká 20 hodin z teoretické výuky a 40 hodin z praktické výuky, zameškal celkem 60 hodin z 300 hodin, které má absolvovat. Tedy 20 % a je stále v limitu: 100 % - 20 % = 80 % docházky na výuku. Tento účastník bude připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky.

V případě, že by zameškal 61 hodin činí jeho účast na rekvalifikačním kurzu pouze 79,6% a v tomto případě nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Pravidla ohledně docházky určuje MŠMT a je nutné se jimi řídit.

Kde se mohu přihlásit na rekvalifikační kurz? Objednávku vyplnit na uvedeném odkazu >>>>ZDE. Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.

Odborné předměty: 
Názvy předmětů a časová dotace Teorie Praxe
BOZP 2
Sladařství 8 16
Pivovarství 40 80
Mikrobiologie 24 24
Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva 24 26
Analýza ječmene a sladu  8 16
Analýza piva 8 16
Ekonomika provozu 8
Celkem 122 178


 Závěrečná zkouška?

Zkouška je složena z tří okruhů:

1. test – je složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny

2. ústní zkouška – posluchač zodpoví jednu vylosovanou otázku daného tématu z probíraného učiva. (na přípravu má účastník 15 minut a následně 15 minut na zodpovězení otázky).3. praxe – časová dotace 8-16 hodin, závisí na zvolené receptuře. Student ručí za technologickou výrobu piva dle stanovené receptury. Dohlíží na celý technologický proces. Obhajoba výstupu a výsledku probíhá před zkušební komisí. V mezičase se stará o provozní úkony související s pivovarskou prací v pivovaru. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.Závěrečná zkouška ústní a testová má společný závěrečný termín. Obecně lze říci, že bude do šesti měsíců od zahájení rekvalifikačního kurzu. Termín bude dostatečně dlouho předem upřesněn.

Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Jak je hodnocena závěrečná zkouška?
Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.
Co na výuce dostanete ZADARMO?
- kniha Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva

- Ochranné pracovní pomůcky - brýle

- Psací potřeby

- Podporu při zakládání živnosti na Živnostenském úřadu.

- Poradenství při jednání se SZPI, hygienou a dalšími úřady.

- Kontakty na kolegy na kurzu.

- Kontakty na dodavatele surovin a technologií.

Přihlášku naleznete ZDE


Co bude dál, když splním všechny podmínky a úspěšně získám Osvědčení o rekvalifikaci?

Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivovaru nebo můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost "Pivovarnictví a sladovnictví". Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.

Dokládání délky praxe se týká všech řemeslných živností a tedy i živnosti Pivovarnictví a sladovnictví. Seznam aktuálních řemeslných živností naleznete >>>zde Doložení praxe:

"e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru" Zdroj informací Businessinfo.cz >>>ZDE


Rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH. Tedy fakturovaná částka za účast v rekvalifikačním kurzu je s DPH 0%. Ověřte si tuto informaci a klikněte na odkaz >>>ZDECo říká o rekvalifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí?

Co říká o rekvalifikaci MPSV? „Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).“ (Zdroj ZDE)


Účastníci budou v rámci rekvalifikačního kurzu praxe pojištěni na škodu, kterou by svou činností mohli způsobit. Každopádně doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu pojistil každý účastník samostatně nad rámec svých povinností. Realizátor rekvalifikačního kurzu nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníky na teoretické i praktické výuce.Pořád vám chybí informace? Volejte na tel. 00420 776 486 945 nebo pište váš dotaz na beeracademy.cz@gmail.com. Prosíme, abyste dotazy specifikovali tak, aby to nebyla jedna rozvinutá věta a dalo se na něj jasně odpovědět. Drtivá většina informací o rekvalifikačním kurzu je uvedena v tomto textu. Odpovíme v co nejkratším možném termínu.

Tyto stránky mají informativní charakter a nejsou nabídkou a nevedou k uzavření smlouvy. Objednat rekvalifikační kurz je možné tzv. "na dálku" na eshop.beeracademy.czDavid Janda

Beer Academy od roku 2013.

tel. 776 486 945

@ beeracademy.cz@gmail.com


FB Beer Academy CZ


Instagram Beer Academy CZ

Realizátor si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Realizátor si vyhrazuje právo nepřijmout účastníky do rekvalifikačního kurzu.