Pivovarnické a sladovnické práce – rekvalifikační kurz

První akreditovaný rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce na Moravě a největší v Česku. Jako jediní vyučujeme v Brně i Praze. Rekvalifikaci u Beer Academy si vybralo nejvíce účastníků.

Cena 55 900 Kč / osoba

Výuka
5. 3. 2020 | Praha 6. 3. 2020
Závěrečné zkoušky proběhnou v průběhu září 2020.

PŘIHLÁSIT SE 5. 3. BrnoPŘIHLÁSIT SE 6.3. Praha

Základní informace o rekvalifikaci

10x proč zvolit rekvalifikaci u Beer Academy:

 1. Naučíme vás uvařit český ležák, nejtěžší pivní styl na světě
 2. Lektorský tým odborníků z VŠCHT, Univerzita Karlova, Mendelova univerzita, Vysoké učení technické – chemická fakulta, Zemědělská univerzita, VŠE, Nottingham university
 3. Zažijete osobní přístup, a to bez nadsázky
 4. Rozložte si platby do splátek – volejte 776 486 945
 5. Rekvalifikace je uznatelná na Slovensku a v EU
 6. Získáte Osvědčení o rekvalifikaci v 7 světových jazycích
 7. Přístup k odborným informacím budete mít i po skončení kurzu
 8. Přednášky, které se vám líbily, si můžete přijít poslechnout znovu v následujících kurzech, a to zcela zdarma
 9. Získáte přehled o distribučních cestách
 10. Dáme vám tipy na trhy, které můžete svým pivem nebo nápojem na bázi piva zásobovat

Informace o udělené akreditaci

MSMT Akreditace Pivovarnické a sladkovnické práce

V roce 2020 začne poslední kurz vztahující se k akreditaci do 6. 3. 2020 a závěrečné zkoušky tohoto kurzu proběhnou v průběhu srpna/ září 2020. 

Pro koho je rekvalifikace vhodná?

Pro každého, kdo chce nebo uvažuje o změně oboru, kariéry. Abyste mohli absolvovat rekvalifikaci, můžete být i (ne)zaměstnaní. Podmínka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu je věk >18 let, minimální dosažené vzdělání výuční list a potravinářský průkaz.

Lektorský tým

Mikrobiologie – prof. Demnerová, doc. Pazlarová (obě VŠCHT), doc. Cwiková (Mendelova uni.), PharmDr. Ježková (Univerzita Karlova)

Analýza piva, Sladařství, Analýza ječmene a sladu – doc. Gregor (Mendelova uni.), Ing. Bulíř (VŠCHT)

Pivovarství – doc. Gregor (Mendelova uni.), Ing. Bulíř (VŠCHT), Ing. Ondrůšek (VUT – chem. fakulta) , Ing. Los (Mendelova uni.), Ing. Křivánek (Zemědělská uni.)

Ekonomika – David Janda, M.Sc. (Nottingham university), Ing. Roman Žilka (VŠE)


Kdy probíhá výuka?

Výuka probíhá v sobotu a neděli, u některých předmětů i v pátek. Harmonogram uvádí termíny předmětů pro teoretickou část a část praktickou v laboratořích na Mendelově univerzitě v Brně. O případné změně harmonogramu budou účastníci včas informováni. Praxi v pivovaru si každý účastník domlouvá sám mimo tyto termíny.

Jak ušetříte?

Rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH. Tedy fakturovaná částka za účast v rekvalifikačním kurzu je s DPH 0%.

TIP: rekvalifikaci vám může proplatit Úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Zeptejte se na možnosti a ušetřete.

Jste firma? Využijte programu POVEZ – volejte 776 486 945

Harmonogram jaro 2020

Brno
5. 3.  Zahájení
6. – 8. 3.
28. – 29. 3.
17. – 19. 4.
1. – 3. 5.
16. – 17. 5.
5. – 7. 6. 
19. – 21. 6.
8. – 9. 8.

Praha
6. 3. Zahájení
7. – 8. 3. 
27. – 29. 3.
18. – 19. 4.
8. – 10. 5.
22. – 24. 5. 
12. – 14. 6.
17. – 19. 7.
15.-16. 8.

Předpokládaný termín závěrečných zkoušek je v polovině září 2020.

Praxi v pivovaru si každý účastník může naplánovat přesně podle svých potřeb a tím se vyvarovat kolizi termínů s výukou teorie

Závěrečné zkoušky budou probíhat na Mendelově Univerzitě v Brně.

Odborné předměty

Názvy předmětů, časová dotace teorie a praxe v hodinách:

 • BOZP 2
 • Sladařství 8 a 16
 • Pivovarství 40 a 80
 • Mikrobiologie 24 a 24
 • Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva 24 a 26
 • Analýza ječmene a sladu 8 a 16
 • Analýza piva 8 a 16
 • Ekonomika provozu 8

Celkem 122 a 178 hodin
Do celkového času není započítaný den konání závěrečných zkoušek. 

Časová dotace výuky

Pivovar:

 • Práce v rozsahu 98 hodin v pivovaru (12 výukových dní + 2 hodiny)
 • 1 den exkurze do firmy specializující se na technologii pivovarů
 • 1 den exkurze do sladovny

Laboratoř praxe – výuka praktických předmětů probíhá na Mendelově univerzitě v Brně

 • Sladařství 8 hodin
 • Mikrobiologie 24 hodin
 • Analýza ječmene a sladu 16 hodin
 • Analýza piva 16 hodin

Na praktickou výuku do laboratoří dojíždí účastníci zapsaní na výuce jak v Praze, tak v Brně. Celkem se jedná o dvě až tři návštěvy Brna v rámci praktické části v laboratořích.

Spolupracující organizace

 • Mendelova univerzita v Brně (Zemědělská 1665/1), Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin – zajištěny prostory pro teoretickou i praktickou část (zde probíhá výuka pro brněnské účastníky a také praktická výuka v laboratořích pro pražské)
 • Výukové prostory v Praze upřesníme později.
 • Praxe v pivovarech, stačí si vybrat:
 • Pivovar Lucky Bastard – Brno
 • Pivovar Moravia – Brno
 • Starobělský pivovar – Ostrava
 • Pivovar Kunratice – Praha
 • Pivovárek Na Kopečku – Svitavy
 • Minipivovar Kosíř – Lhota pod Kosířem
 • Jihlavský radniční právovárečný pivovar – Jihlava
 • Beer Factory – Plzeň
 • Pivovar Krakonoš – Trutnov
 • Pivovar Veselka – Litomyšl
 • Pivovar Kynšperk – Kynšperk nad Ohří
 • Pivovar Strakonice
 • Pivovar Kamenice nad Lipou
 • Krumlovský Pivovar – Český Krumlov
 • Řemeslný pivovar Lomnice nad Popekou
 • Pivovar Rudohor – Ostrov u K. Varů
 • Pivovar Zlosin – Velké Losiny
 • Pivovar Garáž – Ostrava
 • Pivovar Beznoska – Praha
 • Pecký pivovar – Pec p. Sněžkou

Nejčastější otázky (FAQ)

Praxi v pivovaru si účastník domlouvá předem se sládkem, majitelem nebo pověřeným pracovníkem pivovaru. Seznam kontaktních osob bude předán vždy při zahájení rekvalifikačního kurzu. Účastník si během 6 měsíců doby trvání rekvalifikačního kurzu stanoví, kdy a kam bude na praktickou výuku v pivovaru docházet. Praxi v pivovaru si tedy může každý naplánovat libovolně tak, jak mu to bude vyhovovat. Je možné chodit na praxi v pivovaru na celý den (tj. na 8 hodin), nebo pokud potřebuje, může zajít třeba na 4, 5 hodin apod. Vše podle jeho potřeby a domluvy. Praxe v pivovaru probíhá ve všední dny. O víkendu a ve státní svátky standardně neprobíhá.
Category: Rekvalifikace

Popis činností v pivovaru při praxi: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Hodnocení jakosti surovin pro výrobu sladu a piva, hodnocení jakosti piva. Výběr, příprava, vážení a úprava surovin pro výrobu sladiny a mladiny, obsluha strojů a zařízení na zpracování surovin, šrotování sladu, vystírání, rmutování, scezování, chmelovar – měření a kontrola sladiny a mladiny, vedení předepsané evidence, sanitace provozu, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v provozu. Spilka a CKT odstranění kalů a chlazení mladiny, spílání a zakvašování mladiny, ošetřování kvasinek, hlavní kvašení, sudování mladého piva, sanitace provozu. Sklep, dokvašování mladého piva, směšování piva po dokvašování, filtrace piva, stabilizace piva, sanitace provozu. Stáčení piva do obalů a distribuce, balení a expedice piva, lahvovna, depaletizace, vykládání lahví, mytí lahví, kontrola mytí lahví, plnění a uzavírání lahví, pasterace, etiketování, vkládání lahví, balení do přepravních obalů, KEG – stáčení piva do sudů, posuzování kvality piva, sanitace provozu, vedení předepsané evidence.
UPOZORNĚNÍ – na praxi v pivovaru se fyzicky pracuje.

Category: Rekvalifikace

Praktická část v laboratořích bude probíhat převážně o víkendu a termín a místo výuky je pro všechny jednotný – Mendelova univerzita v Brně.

Category: Rekvalifikace

Seznámení se s BOZP, obuv s pevnou pracovní špičkou (zajistí si účastník), ochranné brýle a ochranný plášt (dostanete).

Category: Rekvalifikace

Výuka teorie od 8 do 15:10 (vyučovací hodina trvá 45 minut), zahájení a ukončení výuky může být po dohodě o posunuto na pozdější hodinu.
Výuka praxe se zahajuje dle domluvy (vyučovací hodina trvá 60 minut).

Category: Rekvalifikace

Účastníci, kteří splní podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, podmínky výuky a úspěšně zakončí rekvalifikační kurz, získají AKREDITOVANÉ osvědčení Pivovarnické a sladovnické práce. S tímto osvědčením mohou pracovat jako způsobilí odborníci v pivovaru nebo sami požádat o vydání živnostenského listu jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR. Při doložení roční praxe v pivovaru nebo velmi podobné oblasti a současně se získáním akreditovaného osvědčení je jim zapsána do živnostenského listu živnost Pivovarnictví a sladovnictví. Živnost Pivovarnictví a sladovnictví je v ČR zařazena mezi řemeslné živnosti a u těch je potřeba dokládat minimální roční praxi.
Slovenští účastníci, kteří absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz u Beer Academy, mohou požádat o uznání Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že zvýší své šance na získání práce v pivovaru na Slovensku nebo mohou po doložení praxe získat na příslušném slovenském Živnostenskom úradě zápis do živnostenské listu a začít budovat vlastní byznys.

Category: Rekvalifikace

Budete ovládat celý varný proces, znát a umět používat zařízení v pivovaru, ovládat hygienické normy. Poradíte si se slady, vyhodnotíte jejich vlastnosti charakteristiku. Seznámíte se s procesy k stanovení EPM pro Celní správu. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru, a to opravdu.

Category: Rekvalifikace

Každý účastník musí splnit požadavek MŠMT, který je stanoven na 80 % účasti z vyučovaných hodin praktické a teoretické výuky.
Pokud např. účastník zamešká 20 hodin z teoretické výuky a 40 hodin z praktické výuky, zameškal celkem 60 hodin z 300 hodin, které má absolvovat. Tedy 20 % a je stále v limitu. Tento účastník bude připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky.
V případě, že by zameškal 61 hodin, činí jeho účast na rekvalifikačním kurzu pouze 79,6% a v tomto případě nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Pravidla ohledně docházky určuje MŠMT a je nutné se jimi řídit.

Category: Rekvalifikace

Objednejte si rekvalifikační kurz. Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.
Pokud účastník ve stanoveném termínu vyhlášení začátku a závěrečném termínu zkoušky rekvalifikačného kurzu nenaplní min 80% účast na rekvalifikačním kurzu, nemá právo na bezplatné další školení a to bez náhrady. Peníze nebudou účastníkovi vráceny.
V případě, že účastník úspěšně nesloží záverečnou zkoušku nebo její část, má možnost danou část absolvovat před zkušební komisí. Poplatek za každou dílčí část (praktická závěrečná zkouška, vyplnění testu, ústní zkouška) je 2500 Kč splatných před absolvováním opravné dílčí části na účet vedený v CZK uvedený v sekci KONTAKTY pod variabilním symbolem objednávky rekvalifikačního kurzu.

Category: Rekvalifikace

Zkouška je složena ze tří okruhů:

1. test – je složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny.

2. ústní zkouška – účastník si vylosuje jednu otázku na dané téma (má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení otázky)

3. praktická zkoučka – praktickou zkoušku vykoná v rozsahu 8-16 hodin. Účastník postupuje dle technologického postupu výroby piva. Dohlíží na varný proces. Obhajuje výsledek před zkušební komisí. V mezičase zajišťuje další provozní úkony související s prací v pivovaru. 

Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Category: Rekvalifikace

Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.

Category: Rekvalifikace

Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivovaru nebo můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost „Pivovarnictví a sladovnictví“. Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.

Category: Rekvalifikace

e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru“ Zdroj informací Businessinfo.cz 

Category: Rekvalifikace

Co říká o rekvalifikaci MPSV? „Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).“ (Zdroj internet) 

Category: Rekvalifikace

Účastníci budou v rámci rekvalifikačního kurzu praxe pojištěni na škodu, kterou by svou činností mohli způsobit. Každopádně doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu pojistil každý účastník samostatně nad rámec svých povinností. Realizátor rekvalifikačního kurzu nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníky na teoretické i praktické výuce.

Category: Rekvalifikace

Volejte na tel. +420 776 486 945 nebo pište váš dotaz na david@beeracademy.cz Drtivá většina informací o rekvalifikačním kurzu je uvedena výše zde. 

Odpovíme v co nejkratším možném termínu.

Category: Rekvalifikace

Load More

PŘIHLÁSIT SE NA TERMÍN V PRAZE
PŘIHLÁSIT SE NA TERMÍN V BRNĚ

Reference