Jak je hodnocena závěrečná zkouška?

Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.

Comment on this FAQ

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.