Základy anorganické a organické chemie

Pivovarská chemie pro minipivovary
Brno 8. a 9. 11. 2020
Praha 31. 10 a 1. 11. 2020
Cena 4999 Kč / dva dny

PŘIHLÁSIT SE

Určeno pro

  • sládky pivovaru
  • pracovníky v pivovaru
  • majitele pivovaru

Základy anorganické a organické chemie pro pracovníky a technology.

-výpočty v chemii
-výpočty ze směsí a jejich využití v praxi
-složení roztoku a připrava vzorků roztoku na požadované složení

Přednáší PharmDr. Klára Ježková

Anorganická a organická chemie

Anorganická chemie
Rozdělení a typy vazeb anorganických látek
Názvosloví anorganických sloučenin
Anorganické látky, oxidy, hydroxidy, kyseliny
Reakce anorganických látek
Chemické veličiny, roztoky a výpočty v pivovarství

Organická chemie
Organické sloučeniny a typy vazeb
Rozdělení uhlovodíků, acyklické a cyklické
Názvosloví organických látek
Reakce a deriváty uhlovodíků
Organické sloučeniny v pivovarství