Senzorická analýza piva

Brno: 21. 11. 2020
Čas: 9:30 – 14:30
Cena 1799 Kč/osoba
Výuka probíhá v moderní senzorické místnosti Mendelovy univerzity v Brně a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Místnost je vybavena samostatnými degustačními boxy. Maximální počet účastníků 10 osob.

PŘIHLÁSIT SE

Popis semináře

1. Úvod do senzorického hodnocení

 • receptory, jejich funkce,
 • požadavky na senzorickou laboratoř,
 • požadavky na hodnotitele a jejich zkoušení,
 • hedonické a intenzitní hodnocení,
 • stupnice a formuláře,
 • vyhodnocení výsledků a jejich formulace.


2. Senzorické hodnocení piva – teorie

 • základní charakteristiky,
 • jakostní ukazatele,
 • vytvoření formuláře, základní deskriptory,
 • vady piva a jejich příčiny

3. Praktická část

 • testování funkčnosti receptorů hodnotitelů (vůně, chuť, barva) dle ČSN ISO normy v senzorické laboratoři,
 • správné předkládání vzorků, jejich příprava,
 • hodnocení parametrů jakosti piva – vybrané druhy piva, různé stupnice v senzorické laboratoři,
 • kolokviální hodnocení, diskuze,
 • vyhodnocení výsledků, jejich zpracování a prezentace.
 • Rozdílové testy
 • Degustační listy
 • Záznam do degustačního protokolu

Senzorická analýza

 • vůně
 • cizí vůně
 • chuť
 • cizí chuť
 • plnost
 • říz
 • intenzita hořkosti
 • charakter hořkosti
 • celkový subjektivní dojem

Systémy senzorického hodnocení „kolo vůní a chutí“.