Co budete umět po absolvování celého rekvalifikačního kurzu?

Budete ovládat celý varný proces, znát a umět používat zařízení v pivovaru, ovládat hygienické normy. Poradíte si se slady, vyhodnotíte jejich vlastnosti charakteristiku. Seznámíte se s procesy k stanovení EPM pro Celní správu. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru, a to opravdu.

Category: Rekvalifikace