SNIFAIR: Senzorická sada k rozpoznání pivních vad

 • Znalci vnímají různé pivní vady.
 • Mistři pivní vady rozeznají.
 • Ti nejlepší poznají, kde vady vznikají.

Každý si přeje být uznáván, oceňován a plácán po ramenou.
Každý si přeje, aby právě jeho pivo bylo to nejlepší.
Každý si přeje mít kolem sebe veselé a spokojené přátele.

Skutečným odborníkem se staneme s pravidelným tréninkem a poskytnutím zpětné vazby dalším pivovarníkům.

Trénovat pivní vady můžete sami, nebo s kolegy v pivovaru, anebo při vašich kurzech “se sládkem”, vašich pivních exkurzích.

Snifair - sensory flavour set

Sada senzorických pivních standardů

Proč trénovat se senzorickými standardy SNIFAIR?

 • Do 5 vteřin připravíte senzorický standard a můžete začít trénovat
 • Z jednoho senzorického standardu získáte více jak 100 opakování
 • Vaše pokroky zaznamenáte do pracovního sešitu SNIFAIR
 • Degustační skleničky pro použití senzorických standardů SNIFAIR
 • Farmaceutickou kvalitu garantuje PharmDr. Klára Ježková 

Vyberte si svou edici

SNIFAIR - sensory flavour set
2,4,6-trichloroanisole, Kyselina isovalerová, Diacetyl, Dymethyl sulfid (DMS), 2,6-dichlorphenol
PubLic
(5 vad)
VíceKoupit
SNIFAIR - sensory flavour set2,4,6-trichloroanisole, Kyselina isovalerová, Diacetyl, Dymethyl sulfid (DMS), 2,6-dichlorphenol, Acetaldehyd, trans-2-nonenal
Homebrew
(7 vad)
VíceKoupit
SNIFAIR - sensory flavour set2,4,6-trichloroanisole, Kyselina isovalerová, Diacetyl, Dymethyl sulfid (DMS), 2,6-dichlorphenol, Acetaldehyd, trans-2-nonenal, Kyselina máselná, Ethyl acetát
BrewMaster
(9 vad)
VíceKoupit
SNIFAIR - sensory flavour set
Indol, 4-ethyl phenol, Metyl disulfid, Guajakol, Isobutyraldehyd
PlaTo
(5 vad)
VíceKoupit
SNIFAIR - sensory flavour setIndol, 4-ethyl phenol, Metyl disulfid, Guajakol, Isobutyraldehyd, Ethylhexanoát, 2-acetylpyridin
HomeBrew Pro
(7 vad)
VíceKoupit
SNIFAIR - sensory flavour setIndol, 4-ethyl phenol, Metyl disulfid, Guajakol, Isobutyraldehyd, Ethylhexanoát, 2-acetylpyridin, Geraniol, Isoamylacetát
BrewMaster Pro
(9 speciálních vad)
VíceKoupit

SNIFAIR - sensory flavour setBrewMaster +
(9 vad dle vašeho výběru)
VíceKoupit

 

SNIFAIR PubLic

Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
isovaleric acid Starý sýr, zpocené nohy 0,9 mg / 3 mg Nežádoucí Špatně skladovaný chmel oxiduje, ztrácí alfa hořké látky a projevují se travnaté tony. Může být způsoben kontaminací.
2,3-butanedione máslo, máslový popcorn 40 μg / 130 μg Ale, stouty, ležák českého typu V pivu vzniká přirozeně kvašením Saccharomyces cerevisiae a odbourává se dobou ležení. Může vzniknout kontaminací bakteriemi Pediococcus nebo laktobacily.
dimethyl sulphide Vařená zelenina, kukuřice 25 – 55 μg / 150 μg Některé druhy světlých ležáků Může být identifikován z prekurzorů ve sladu nebo bakteriální infekcí (způsobenou bakterií Obesumbacterium proteus) na začátku kvašení, jež souvisí s nedostatečnou čistotou trubek, kvasných a varných nádob. Na sladovně vzniká nízkou dotahovací teplotou. Je také způsoben nedostatečným provařením mladiny.
2,6-dichlorphenol Ústní voda, chlor 290 ng / 1 μg Nežádoucí Příčinou výskytu bývají špatně vymité přepravní obaly a tanky po sanitaci. Vadu způsobuje i chlorovaná voda.

Popis balení

 • Obsahuje 5 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 200 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

SNIFAIR HomeBrew

VadaProjev vadyPrahová hodnota v litru / % v lahviDetekce v pivuPříčina
isovaleric acidStarý sýr, zpocené nohy0,9 mg / 3 mgNežádoucíŠpatně skladovaný chmel oxiduje, ztrácí alfa hořké látky a projevují se travnaté tony. Může být způsoben kontaminací.
2,3-butanedionemáslo, máslový popcorn40 μg / 130 μgAle, stouty, ležák českého typuV pivu vzniká přirozeně kvašením Saccharomyces cerevisiae a odbourává se dobou ležení. Může vzniknout kontaminací bakteriemi Pediococcus nebo laktobacily.
dimethyl sulphideVařená zelenina, kukuřice25 – 55 μg / 150 μgNěkteré druhy světlých ležákůMůže být identifikován z prekurzorů ve sladu nebo bakteriální infekcí (způsobenou bakterií Obesumbacterium proteus) na začátku kvašení, jež souvisí s nedostatečnou čistotou trubek, kvasných a varných nádob. Na sladovně vzniká nízkou dotahovací teplotou. Je také způsoben nedostatečným provařením mladiny.
2,6-dichlorphenolÚstní voda, chlor290 ng / 1 μgNežádoucíPříčinou výskytu bývají špatně vymité přepravní obaly a tanky po sanitaci. Vadu způsobuje i chlorovaná voda.
acetaldehydezrající jablko, průmyslová barva aceton5 mg / 15 mgAmerican lager, biere de gardePůvodci jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae či bakterie Zymomonas. Příčinou bývá vysoká teplota kvašení, nadměrná zákvasná dávka či nedostatečné provzdušnění.
trans-2-nonenalPapírová, stará lepenka45 – 240 ng / 730 ngStaré ALEPříčinou je nevhodné skladování a balení. Jedná se o produkt oxidace neboli stárnutí piva. Projevuje se hlavně v pivních lahvích.

Popis balení

 • Obsahuje 7 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

SNIFAIR BrewMaster

Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
2,4,6-trichloroanisole Zatuchlá, sklepní, korková 30 – 200 ng  / 580 ng Nežádoucí Příčinou bývá kvašení piva ve sklepích či skladování sladu ve vlhkých prostorách. TCA je schopné prostoupit porézními obaly a může tak docházet ke křížové kontaminaci mezi surovinami a obaly.
isovaleric acid Starý sýr, zpocené nohy 0,9 mg / 3 mg Nežádoucí Špatně skladovaný chmel oxiduje, ztrácí alfa hořké látky a projevují se travnaté tony. Může být způsoben kontaminací.
2,3-butanedione máslo, máslový popcorn 40 μg / 130 μg Ale, stouty, ležák českého typu V pivu vzniká přirozeně kvašením Saccharomyces cerevisiae a odbourává se dobou ležení. Může vzniknout kontaminací bakteriemi Pediococcus nebo laktobacily.
dimethyl sulphide Vařená zelenina, kukuřice 25 – 55 μg / 150 μg Některé druhy světlých ležáků Může být identifikován z prekurzorů ve sladu nebo bakteriální infekcí (způsobenou bakterií Obesumbacterium proteus) na začátku kvašení, jež souvisí s nedostatečnou čistotou trubek, kvasných a varných nádob. Na sladovně vzniká nízkou dotahovací teplotou. Je také způsoben nedostatečným provařením mladiny.
2,6-dichlorphenol Ústní voda, chlor 290 ng / 1 μg Nežádoucí Příčinou výskytu bývají špatně vymité přepravní obaly a tanky po sanitaci. Vadu způsobuje i chlorovaná voda.
acetaldehyde zrající jablko, průmyslová barva aceton 5 mg / 15 mg American lager, biere de garde Původci jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae či bakterie Zymomonas. Příčinou bývá vysoká teplota kvašení, nadměrná zákvasná dávka či nedostatečné provzdušnění.
trans-2-nonenal Papírová, stará lepenka 45 – 240 ng / 730 ng Staré ALE Příčinou je nevhodné skladování a balení. Jedná se o produkt oxidace neboli stárnutí piva. Projevuje se hlavně v pivních lahvích.
butyric acid Dětské zvratky 2,8 mg / 9 mg Nežádoucí Vzniká po kvašení kontaminací bakteriemi Bacillus a Clostridium. V baleném pivu jde o produkt kyseliny mléčné.
ethyl acetate odlakovač na nehty 4 – 9 mg / 15 mg Ale, speciálně silné Ale Produkován kvasinkami Saccharomyces cerevisiae nebo divokými kvasinkami. Vysoké teploty kvašení jsou jednou z příčin jeho vzniku, vzniká taktéž při nízkém provzdušnění a vysoké koncentraci mladiny.

Popis balení

 • Obsahuje 9 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

SNIFAIR PlaTo

Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
indole Fekální, prasečí farma 13 μg / 50 μg Nežádoucí Způsobeno koliformními bakteriemi. Často bývá přítomen společně s DMS.
4-ethyl phenol Medicinální, obvaz 320 μg / 410 μg Spontánně kvašená piva Způsobeno divokou kvasinkou Brettanomyces.
methyl disulfide Shnilá zelenina 85 μg / 260 μg Nežádoucí Negativní chuť v podobě sirovodíku je vytvářena produkcí kvasinek. DMDS vzniká špatným výrobním postupem.
guaiacol Uzená ryba 30 μg / 110 μg Speciální piva Nepříjemnou chutí se projevuje ve světlých pivech ležáckého typu. Žádoucí je v některých speciálních pivech.
isobutyraldehyde Zrnitá, drsná 12 – 22 μg / 80 μg Slabá piva Vznik během procesu výroby světlého sladu ve sladovně, příčinou je velmi jemně našrotovaný slad.

Popis balení

Bezpečnostní listy ke stažení

 • 5 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

SNIFAIR HomeBrew Pro

VadaProjev vadyPrahová hodnota v litru / % v lahviDetekce v pivuPříčina
indoleFekální, prasečí farma13 μg / 50 μgNežádoucíZpůsobeno koliformními bakteriemi. Často bývá přítomen společně s DMS.
4-ethyl phenolMedicinální, obvaz320 μg / 410 μgSpontánně kvašená pivaZpůsobeno divokou kvasinkou Brettanomyces.
methyl disulfideShnilá zelenina85 μg / 260 μgNežádoucíNegativní chuť v podobě sirovodíku je vytvářena produkcí kvasinek. DMDS vzniká špatným výrobním postupem.
guaiacolUzená ryba30 μg / 110 μgSpeciální pivaNepříjemnou chutí se projevuje ve světlých pivech ležáckého typu. Žádoucí je v některých speciálních pivech.
isobutyraldehydeZrnitá, drsná12 – 22 μg / 80 μgSlabá pivaVznik během procesu výroby světlého sladu ve sladovně, příčinou je velmi jemně našrotovaný slad.
ethylcaproateČervené jablko, anýz310 μg / 610 μgrůznéZpůsoben špatnou manipulací s kvasinkami Saccharomyces cerevisiae, především slabým provzdušněním a vyšší teplotou kvašení.
2-acetylpyridinPečivo70 μg / 180 μgrůznéVzniká pří výrobě sladu. Projevuje se v pivu, je-li kontaminované čistícími prostředky.

Popis balení

 • 7 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

SNIFAIR BrewMaster Pro

Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
indole Fekální, prasečí farma 13 μg / 50 μg Nežádoucí Způsobeno koliformními bakteriemi. Často bývá přítomen společně s DMS.
4-ethyl phenol Medicinální, obvaz 320 μg / 410 μg Spontánně kvašená piva Způsobeno divokou kvasinkou Brettanomyces.
methyl disulfide Shnilá zelenina 85 μg / 260 μg Nežádoucí Negativní chuť v podobě sirovodíku je vytvářena produkcí kvasinek. DMDS vzniká špatným výrobním postupem.
guaiacol Uzená ryba 30 μg / 110 μg Speciální piva Nepříjemnou chutí se projevuje ve světlých pivech ležáckého typu. Žádoucí je v některých speciálních pivech.
isobutyraldehyde Zrnitá, drsná 12 – 22 μg / 80 μg Slabá piva Vznik během procesu výroby světlého sladu ve sladovně, příčinou je velmi jemně našrotovaný slad.
ethylcaproate Červené jablko, anýz 310 μg / 610 μg různé Způsoben špatnou manipulací s kvasinkami Saccharomyces cerevisiae, především slabým provzdušněním a vyšší teplotou kvašení.
2-acetylpyridin Pečivo 70 μg / 180 μg různé Vzniká pří výrobě sladu. Projevuje se v pivu, je-li kontaminované čistícími prostředky.
geraniol Květy růže 420 μg / 1,2 mg různé Do piva se dostává s chmelovými silicemi.
isoamylacetate Banánová, hrušky 1 mg / 3,5 mg Pšeničná piva německého stylu Produkt kvasinek Saccharomyces cerevisiae a Saccharomyces pastorianus. Vzniká kvašením a jeho koncentrace roste s teplotou kvašní.

Popis balení

 • 9 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

SNIFAIR BrewMaster Plus

Můžete si vybrat 9 z 18 našich vad.

Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
2,4,6-trichloroanisole Zatuchlá, sklepní, korková 30 – 200 ng  / 580 ng Nežádoucí Příčinou bývá kvašení piva ve sklepích či skladování sladu ve vlhkých prostorách. TCA je schopné prostoupit porézními obaly a může tak docházet ke křížové kontaminaci mezi surovinami a obaly.
isovaleric acid Starý sýr, zpocené nohy 0,9 mg / 3 mg Nežádoucí Špatně skladovaný chmel oxiduje, ztrácí alfa hořké látky a projevují se travnaté tony. Může být způsoben kontaminací.
2,3-butanedione máslo, máslový popcorn 40 μg / 130 μg Ale, stouty, ležák českého typu V pivu vzniká přirozeně kvašením Saccharomyces cerevisiae a odbourává se dobou ležení. Může vzniknout kontaminací bakteriemi Pediococcus nebo laktobacily.
dimethyl sulphide Vařená zelenina, kukuřice 25 – 55 μg / 150 μg Některé druhy světlých ležáků Může být identifikován z prekurzorů ve sladu nebo bakteriální infekcí (způsobenou bakterií Obesumbacterium proteus) na začátku kvašení, jež souvisí s nedostatečnou čistotou trubek, kvasných a varných nádob. Na sladovně vzniká nízkou dotahovací teplotou. Je také způsoben nedostatečným provařením mladiny.
2,6-dichlorphenol Ústní voda, chlor 290 ng / 1 μg Nežádoucí Příčinou výskytu bývají špatně vymité přepravní obaly a tanky po sanitaci. Vadu způsobuje i chlorovaná voda.
acetaldehyde zrající jablko, průmyslová barva aceton 5 mg / 15 mg American lager, biere de garde Původci jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae či bakterie Zymomonas. Příčinou bývá vysoká teplota kvašení, nadměrná zákvasná dávka či nedostatečné provzdušnění.
trans-2-nonenal Papírová, stará lepenka 45 – 240 ng / 730 ng Staré ALE Příčinou je nevhodné skladování a balení. Jedná se o produkt oxidace neboli stárnutí piva. Projevuje se hlavně v pivních lahvích.
butyric acid Dětské zvratky 2,8 mg / 9 mg Nežádoucí Vzniká po kvašení kontaminací bakteriemi Bacillus a Clostridium. V baleném pivu jde o produkt kyseliny mléčné.
ethyl acetate odlakovač na nehty 4 – 9 mg / 15 mg Ale, speciálně silné Ale Produkován kvasinkami Saccharomyces cerevisiae nebo divokými kvasinkami. Vysoké teploty kvašení jsou jednou z příčin jeho vzniku, vzniká taktéž při nízkém provzdušnění a vysoké koncentraci mladiny.
Vada Projev vady Prahová hodnota v litru / % v lahvi Detekce v pivu Příčina
indole Fekální, prasečí farma 13 μg / 50 μg Nežádoucí Způsobeno koliformními bakteriemi. Často bývá přítomen společně s DMS.
4-ethyl phenol Medicinální, obvaz 320 μg / 410 μg Spontánně kvašená piva Způsobeno divokou kvasinkou Brettanomyces.
methyl disulfide Shnilá zelenina 85 μg / 260 μg Nežádoucí Negativní chuť v podobě sirovodíku je vytvářena produkcí kvasinek. DMDS vzniká špatným výrobním postupem.
guaiacol Uzená ryba 30 μg / 110 μg Speciální piva Nepříjemnou chutí se projevuje ve světlých pivech ležáckého typu. Žádoucí je v některých speciálních pivech.
isobutyraldehyde Zrnitá, drsná 12 – 22 μg / 80 μg Slabá piva Vznik během procesu výroby světlého sladu ve sladovně, příčinou je velmi jemně našrotovaný slad.
ethylcaproate Červené jablko, anýz 310 μg / 610 μg různé Způsoben špatnou manipulací s kvasinkami Saccharomyces cerevisiae, především slabým provzdušněním a vyšší teplotou kvašení.
2-acetylpyridin Pečivo 70 μg / 180 μg různé Vzniká pří výrobě sladu. Projevuje se v pivu, je-li kontaminované čistícími prostředky.
geraniol Květy růže 420 μg / 1,2 mg různé Do piva se dostává s chmelovými silicemi.
isoamylacetate Banánová, hrušky 1 mg / 3,5 mg Pšeničná piva německého stylu Produkt kvasinek Saccharomyces cerevisiae a Saccharomyces pastorianus. Vzniká kvašením a jeho koncentrace roste s teplotou kvašní.

Popis balení

 • Vyberte si vlastních 9 lahviček senzorických standardů farmaceutické kvality (obsah jednoho standardu je 10 ml)
 • Jeden standard můžete použít i 100 krát
 • Návod k použití (je uveden na lahvičkách, případně je dodáván zvlášť)
 • Seznamte se s návodem na použití a přečtěte si údaje na štítku
 • Po domluvě může sada obsahovat další vybavení pro senzorickou analýzu

Bezpečnostní listy ke stažení

Mohlo by vás zajímat

 • Na trénování senzorických pivních vad si udělej čas, vyber si klidné místo.
 • Nachystej si správně prostor – ukliď všechny aromatické věci a vyvětrej.
 • Připrav si běžné komerční pivo, které nevykazuje senzorické vady a pivo vychlaď    
 • Připrav si degustační skleničky SNIFAIR
 • Připrav si senzorickou sadu SNIFAIR
 • Připrav si testovací arch SNIFAIR a tužku pro zaznamenávání výsledků
 • Nalij pivo do degustační skleničky
 • Počkej, až opadne pěna
 • Podle návodu nadávkuj správné množství senzorické vady do degustační skleničky
 • Jednou rukou uchop skleničku, dlaní druhé ruky zakryj horní část skleničky a mírně s ní cca 10 vteřin kruž
 • Degustační skleničku SNIFAIR přibliž k nosu, odkryj dlaní její okraj. Nyní ucítíš senzorickou vadu
 • Nepřekračuj koncentraci senzorického standardu
 • Doporučená délka senzorického tréninku je 20 – 45 minut za den

Senzorický standard – vada v pivu po několika minutách ztrácí svou sílu. Pokud byste ji přestali vnímat, zvyšte její koncentraci tím, že přidáte jednu či více kapek do senzorického vzorku dané vady, kterou chcete více koncentrovat.
Můžete také snížit koncentraci a lépe si vytrénovat práh vnímání. Stačí pouze dávkovat menší počet kapek než je doporučený.

Category: Snifair

Při pravidelném týdenním tréninku se zaměříš na rozpoznávání několika senzorických vad mezi sebou.

 • Připrav si více degustačních skleniček SNIFAIR a senzorických pivních standardů SNIFAIR.
 • Zaměř se na rozpoznávání senzorických vad mezi sebou.
 • Za 5 – 10 minut si udělej přestávku a nadýchej se čerstvého vzduchu.
 • Po přestávce se opět vrať k tréninku.
 • Zaznamenej si dávkování senzorické vady a časovou odezvu na rozpoznání.
 • Poznáš již více senzorických vad? Zařaď další pivní vady do svého senzorického tréninku.
Category: Snifair