Jak vypadá závěrečná zkouška?

Zkouška je složena ze tří okruhů:

1. test – je složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny.

2. ústní zkouška – účastník si vylosuje jednu otázku na dané téma (má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení otázky)

3. praktická zkoučka – praktickou zkoušku vykoná v rozsahu 8-16 hodin. Účastník postupuje dle technologického postupu výroby piva. Dohlíží na varný proces. Obhajuje výsledek před zkušební komisí. V mezičase zajišťuje další provozní úkony související s prací v pivovaru. 

Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Category: Rekvalifikace