Jaká je obsahová náplň praxe v pivovaru?

Popis činností v pivovaru při praxi: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Hodnocení jakosti surovin pro výrobu sladu a piva, hodnocení jakosti piva. Výběr, příprava, vážení a úprava surovin pro výrobu sladiny a mladiny, obsluha strojů a zařízení na zpracování surovin, šrotování sladu, vystírání, rmutování, scezování, chmelovar – měření a kontrola sladiny a mladiny, vedení předepsané evidence, sanitace provozu, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v provozu. Spilka a CKT odstranění kalů a chlazení mladiny, spílání a zakvašování mladiny, ošetřování kvasinek, hlavní kvašení, sudování mladého piva, sanitace provozu. Sklep, dokvašování mladého piva, směšování piva po dokvašování, filtrace piva, stabilizace piva, sanitace provozu. Stáčení piva do obalů a distribuce, balení a expedice piva, lahvovna, depaletizace, vykládání lahví, mytí lahví, kontrola mytí lahví, plnění a uzavírání lahví, pasterace, etiketování, vkládání lahví, balení do přepravních obalů, KEG – stáčení piva do sudů, posuzování kvality piva, sanitace provozu, vedení předepsané evidence.
UPOZORNĚNÍ – na praxi v pivovaru se fyzicky pracuje.

Category: Rekvalifikace