Kde se mohu přihlásit na rekvalifikační kurz?

Objednejte si rekvalifikační kurz. Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.
Pokud účastník ve stanoveném termínu vyhlášení začátku a závěrečném termínu zkoušky rekvalifikačného kurzu nenaplní min 80% účast na rekvalifikačním kurzu, nemá právo na bezplatné další školení a to bez náhrady. Peníze nebudou účastníkovi vráceny.
V případě, že účastník úspěšně nesloží záverečnou zkoušku nebo její část, má možnost danou část absolvovat před zkušební komisí. Poplatek za každou dílčí část (praktická závěrečná zkouška, vyplnění testu, ústní zkouška) je 2500 Kč splatných před absolvováním opravné dílčí části na účet vedený v CZK uvedený v sekci KONTAKTY pod variabilním symbolem objednávky rekvalifikačního kurzu.

Category: Rekvalifikace