Získám Osvědčení o rekvalifikaci, co bude dál?

Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivovaru nebo můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost „Pivovarnictví a sladovnictví“. Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.

Comment on this FAQ

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.