Pivovarnické a sladovnické práce – rekvalifikační kurz

První akreditovaný rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce na Moravě a největší v Česku. Jako jediní vyučujeme v Brně i Praze. Rekvalifikaci u Beer Academy si vybralo nejvíce účastníků.

Cena 55 900 Kč / osoba

Výuka
Brno 1. 5. 2021 | Praha 8. 5. 2021
Závěrečné zkoušky proběhnou v průběhu v listopadu/prosince 2021.

Co vás čeká: 137 hodin teorie, 127 hodin praxe v pivovaru a 36 hodin v laboratořích.

PŘIHLÁSIT SE květen 2021 BrnoPŘIHLÁSIT SE květen 2021 Praha

Základní informace o rekvalifikaci

10x proč zvolit rekvalifikaci u Beer Academy:

 1. Naučíme vás uvařit český ležák, nejtěžší pivní styl na světě
 2. Lektorský tým odborníků se vzděláním VŠCHT, Univerzita Karlova, Mendelova univerzita, Vysoké učení technické – chemická fakulta, Zemědělská univerzita, VŠE, Nottingham University
 3. Zažijete osobní přístup, a to bez nadsázky
 4. Rozložte si platby do splátek – volejte 776 486 945
 5. Rekvalifikace je uznatelná na Slovensku a v EU
 6. Získáte Osvědčení o rekvalifikaci v 7 světových jazycích
 7. Přístup k odborným informacím budete mít i po skončení kurzu
 8. Přednášky, které se vám líbily, si můžete přijít poslechnout znovu v následujících kurzech, a to zcela zdarma
 9. Získáte přehled o distribučních cestách
 10. Dáme vám tipy na trhy, které můžete svým pivem

Informace o udělené akreditaci

MSMT Akreditace Pivovarnické a sladkovnické práce

MŠMT udělila společnosti Beer Academy novou akreditaci Pivovarnické a sladovnické práce. Platnost od 29. 6. 2020, trvající po dobu tří let. Na akreditaci jsme pracovali přes půl roku. Připravili jsme pro vás vlastní vzdělávací materiály, videa, podcasty – které si můžete kdykoliv a kdekoliv opakovaně přehrávat!

Pro koho je rekvalifikace vhodná?

Pro každého, kdo chce nebo uvažuje o změně oboru, kariéry. Nebo máte vlastní pivovar a chcete být garantem sám sobě, nebýt na nikom závislý.

Abyste mohli absolvovat rekvalifikaci, můžete být i (ne) zaměstnaní.

Podmínka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu je věk >18 let, minimální dosažené vzdělání výuční list a potravinářský průkaz.

Lektorský tým

Mikrobiologie – prof. Demnerová, doc. Pazlarová (obě VŠCHT), doc. Cwiková (Mendelova uni.), PharmDr. Ježková (vzdělání Univerzita Karlova)

Analýza piva, Sladařství, Analýza ječmene a sladu – doc. Gregor (Mendelova uni.), Ing. Bulíř (vzdělání VŠCHT)

Pivovarství – doc. Gregor (Mendelova uni.), Ing. Bulíř (VŠCHT), Ing. Ondrůšek (VUT – chem. fakulta) , Ing. Los (Mendelova uni.), Ing. Křivánek (Zemědělská uni.)
Doc. Milan Geršl, Ph.D.

Ekonomika – David Janda, M.Sc. (Nottingham university), Ing. Roman Žilka (VŠE)


Kdy probíhá výuka?

Výuka probíhá v sobotu a neděli, u některých předmětů i v pátek. Harmonogram uvádí termíny předmětů pro teoretickou část a část praktickou v laboratořích na Mendelově univerzitě v Brně. O případné změně harmonogramu budou účastníci včas informováni. Praxi v pivovaru si každý účastník domlouvá sám mimo tyto termíny.

Jak ušetříte?

Rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH. Tedy fakturovaná částka za účast v rekvalifikačním kurzu je s DPH 0%.

TIP: rekvalifikaci vám může proplatit Úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Zeptejte se na možnosti a ušetřete.

Jste firma? Využijte programu POVEZ – volejte 776 486 945

Harmonogram jaro 2021

Brno
1.-2. 5.
harmonogram brzy doplníme

Praha
8.-9. 5.
harmonogram brzy doplníme

Předpokládaný termín závěrečných zkoušek je listopad 2021 v Brně.

V harmonogramu není uvedena praktická výuka v pivovaru.

Praxi v pivovaru si každý účastník může naplánovat přesně podle svých potřeb a tím se vyvarovat kolizi termínů s výukou teorie.

Závěrečné zkoušky budou probíhat na Mendelově univerzitě v Brně.

Odborné předměty

Názvy předmětů, časová dotace teorie/praxe v hodinách:

 • BOZP 1 hod.
 • Pivovarství 48 h./ 127 h. pivovar
 • Sladařství 8 h./6 h. lab
 • Mikrobiologie 16 h./18 h. lab.
 • Stroje a zařízení 16 h.
 • Analýza ječmene a sladu 8 h./6h. laboratoř
 • Analýza piva 8 h./6h. lab.
 • Ekonomika a legislativa 8 h.
 • Technologie vody 8 h.
 • Pivovarská chemie 16 h.

137 hodin teorie, 127 hodin praxe v pivovaru a 36 hodin v laboratoři. Celkem 300 hodin výuky
Závěrečné zkoušky trvají 8 hodin a nejsou uvedeny v harmonogramu.

Časová dotace výuky

Pivovar:

 • Práce v rozsahu 127 hodin (max. 8 hodin denně + 30 minut přestávka). V pivovaru vás čeká fyzická práce.

Laboratorní praxe

 • Sladařství 6 hodin
 • Analýza ječmene a sladu 6 hodin
 • Analýza piva 6 hodin
 • Mikrobiologie 18 hodin

Laboratotní praxe probíhá v moderních laboratořích Mendelovy univerzity v Brně. Vždy pátek, sobota a neděle.

Spolupracující organizace

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Mad Cat – Kamenice u Jihlavy
 • Jihlavský radniční pivovar – Jihlava
 • Pivovar KOS – Brno
 • Pivovar Stern – Brno
 • Pivovar Richard – Brno
 • Starobělský pivovar – Ostrava
 • Pivovar Kunratice – Praha
 • Pivovar Beznoska – Praha
 • Pivovar VIK – Praha
 • Pivovárek Na Kopečku – Svitavy
 • Pivovar Tvarg -Velká Bystřice
 • Beer Factory – Plzeň
 • Pivovar Krakonoš – Trutnov
 • Pivovar Veselka – Litomyšl
 • Pivovar Kynšperk – Kynšperk nad Ohří
 • Pivovar Kamenice nad Lipou
 • Pivovar Český Krumlov
 • Řemeslný pivovar Lomnice nad Popelkou
 • Pivovar Rudohor – Ostrov u K. Varů
 • Pivovar Zlosin – Velké Losiny
 • Pivovar Faltus – Česká Třebová
 • Pecký pivovar – Pec p. Sněžkou
 • Pivovar Vikštejn – Vítkov
 • Pivovar Nachmelená Opice – Krnov

Nejčastější otázky (FAQ)

Praxi v pivovaru si účastník domlouvá předem se sládkem, majitelem nebo pověřeným pracovníkem pivovaru. Seznam kontaktních osob bude předán vždy při zahájení rekvalifikačního kurzu. Účastník si během 6 měsíců doby trvání rekvalifikačního kurzu stanoví, kdy a kam bude na praktickou výuku v pivovaru docházet. Praxi v pivovaru si tedy může každý naplánovat libovolně tak, jak mu to bude vyhovovat. Je možné chodit na praxi v pivovaru na celý den (tj. na 8 hodin), nebo pokud potřebuje, může zajít třeba na 4, 5 hodin apod. Vše podle jeho potřeby a domluvy. Praxe v pivovaru probíhá ve všední dny. O víkendu a ve státní svátky standardně neprobíhá.
Category: Rekvalifikace

Popis činností v pivovaru při praxi: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Hodnocení jakosti surovin pro výrobu sladu a piva, hodnocení jakosti piva. Výběr, příprava, vážení a úprava surovin pro výrobu sladiny a mladiny, obsluha strojů a zařízení na zpracování surovin, šrotování sladu, vystírání, rmutování, scezování, chmelovar – měření a kontrola sladiny a mladiny, vedení předepsané evidence, sanitace provozu, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení v provozu. Spilka a CKT odstranění kalů a chlazení mladiny, spílání a zakvašování mladiny, ošetřování kvasinek, hlavní kvašení, sudování mladého piva, sanitace provozu. Sklep, dokvašování mladého piva, směšování piva po dokvašování, filtrace piva, stabilizace piva, sanitace provozu. Stáčení piva do obalů a distribuce, balení a expedice piva, lahvovna, depaletizace, vykládání lahví, mytí lahví, kontrola mytí lahví, plnění a uzavírání lahví, pasterace, etiketování, vkládání lahví, balení do přepravních obalů, KEG – stáčení piva do sudů, posuzování kvality piva, sanitace provozu, vedení předepsané evidence.
UPOZORNĚNÍ – na praxi v pivovaru se fyzicky pracuje.

Category: Rekvalifikace

Praktická část v laboratořích bude probíhat převážně o víkendu a termín a místo výuky je pro všechny jednotný – Mendelova univerzita v Brně.

Category: Rekvalifikace

Seznámení se s BOZP, obuv s pevnou pracovní špičkou (zajistí si účastník), ochranné brýle a ochranný plášt (dostanete).

Category: Rekvalifikace

Výuka teorie od 8 do 15:10 (vyučovací hodina trvá 45 minut), zahájení a ukončení výuky může být po dohodě o posunuto na pozdější hodinu.
Výuka praxe se zahajuje dle domluvy (vyučovací hodina trvá 60 minut).

Category: Rekvalifikace

Účastníci, kteří splní podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, podmínky výuky a úspěšně zakončí rekvalifikační kurz, získají AKREDITOVANÉ osvědčení Pivovarnické a sladovnické práce. S tímto osvědčením mohou pracovat jako způsobilí odborníci v pivovaru nebo sami požádat o vydání živnostenského listu jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR. Při doložení roční praxe v pivovaru nebo velmi podobné oblasti a současně se získáním akreditovaného osvědčení je jim zapsána do živnostenského listu živnost Pivovarnictví a sladovnictví. Živnost Pivovarnictví a sladovnictví je v ČR zařazena mezi řemeslné živnosti a u těch je potřeba dokládat minimální roční praxi.
Slovenští účastníci, kteří absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz u Beer Academy, mohou požádat o uznání Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že zvýší své šance na získání práce v pivovaru na Slovensku nebo mohou po doložení praxe získat na příslušném slovenském Živnostenskom úradě zápis do živnostenské listu a začít budovat vlastní byznys.

Category: Rekvalifikace

Budete ovládat celý varný proces, znát a umět používat zařízení v pivovaru, ovládat hygienické normy. Poradíte si se slady, vyhodnotíte jejich vlastnosti charakteristiku. Seznámíte se s procesy k stanovení EPM pro Celní správu. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru, a to opravdu.

Category: Rekvalifikace

Každý účastník musí splnit požadavek MŠMT, který je stanoven na 80 % účasti z vyučovaných hodin praktické a teoretické výuky.
Pokud např. účastník zamešká 20 hodin z teoretické výuky a 40 hodin z praktické výuky, zameškal celkem 60 hodin z 300 hodin, které má absolvovat. Tedy 20 % a je stále v limitu. Tento účastník bude připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky.
V případě, že by zameškal 61 hodin, činí jeho účast na rekvalifikačním kurzu pouze 79,6% a v tomto případě nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Pravidla ohledně docházky určuje MŠMT a je nutné se jimi řídit.

Category: Rekvalifikace

Objednejte si rekvalifikační kurz. Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.
Pokud účastník ve stanoveném termínu vyhlášení začátku a závěrečném termínu zkoušky rekvalifikačného kurzu nenaplní min 80% účast na rekvalifikačním kurzu, nemá právo na bezplatné další školení a to bez náhrady. Peníze nebudou účastníkovi vráceny.
V případě, že účastník úspěšně nesloží záverečnou zkoušku nebo její část, má možnost danou část absolvovat před zkušební komisí. Poplatek za každou dílčí část (praktická závěrečná zkouška, vyplnění testu, ústní zkouška) je 2500 Kč splatných před absolvováním opravné dílčí části na účet vedený v CZK uvedený v sekci KONTAKTY pod variabilním symbolem objednávky rekvalifikačního kurzu.

Category: Rekvalifikace

Zkouška je složena ze tří okruhů:

1. test – je složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny.

2. ústní zkouška – účastník si vylosuje jednu otázku na dané téma (má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení otázky)

3. praktická zkoučka – praktickou zkoušku vykoná v rozsahu 8-16 hodin. Účastník postupuje dle technologického postupu výroby piva. Dohlíží na varný proces. Obhajuje výsledek před zkušební komisí. V mezičase zajišťuje další provozní úkony související s prací v pivovaru. 

Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Category: Rekvalifikace

Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.

Category: Rekvalifikace

Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivovaru nebo můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost „Pivovarnictví a sladovnictví“. Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.

Category: Rekvalifikace

e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru“ Zdroj informací Businessinfo.cz 

Category: Rekvalifikace

Co říká o rekvalifikaci MPSV? „Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).“ (Zdroj internet) 

Category: Rekvalifikace

Účastníci budou v rámci rekvalifikačního kurzu praxe pojištěni na škodu, kterou by svou činností mohli způsobit. Každopádně doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu pojistil každý účastník samostatně nad rámec svých povinností. Realizátor rekvalifikačního kurzu nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníky na teoretické i praktické výuce.

Category: Rekvalifikace

Volejte na tel. +420 776 486 945 nebo pište váš dotaz na david@beeracademy.cz Drtivá většina informací o rekvalifikačním kurzu je uvedena výše zde. 

Odpovíme v co nejkratším možném termínu.

Category: Rekvalifikace

Load More

PŘIHLÁSIT SE NA TERMÍN V PRAZE
PŘIHLÁSIT SE NA TERMÍN V BRNĚ

Reference